Informatie

Wat is de Dutch Hernia Society?

Hernia chirurgie is een belangrijk aandachtsgebied van de chirurgie in omvang (lies- en navelbreuken) en complexiteit (littekenbreuken). Het valt (deels) onder de algemene chirurgie hoewel een aantal ingrepen zoals de complexe littekenbreuken, maar ook bijzondere de liesbreuk chirurgie, een zekere expertise vereist die niet onderschat mag worden. Complexe littekenbreuken zijn dure operaties met een hoog risico op complicaties. Meer dan 25,000 liesbreuken, 4500 littekenbreuken en 5000 ventrale hernia’s worden jaarlijks in Nederland operatief behandeld. De buikwand chirurgie is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC), van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, hoewel een belangrijk deel uitgevoerd wordt door trauma-, onco- en vaatchirurgen. In 2017 zijn de besturen van Dutch Hernia Society en Werkgroep Buikwand Chirurgie van de NVGIC samengevoegd tot een nieuw bestuur. Er is gekozen om samen verder te gaan onder de naam Dutch Hernia Society (DHS). Er is een nauwe samenwerking met de European Hernia Society (EHS) wiens congres in 2002 in Amsterdam en in 2016 in Rotterdam georganiseerd werd. De DHS heeft als doelstellingen om de hernia chirurgie in Nederland te verenigen en vertegenwoordigen. De DHS heeft de belangen van de patiënten hoog in het vaandel en heeft onder andere samen met patienten de werkgroep ACNES opgericht. De DHS biedt een platform voor het verbinden van chirurgen die wetenschappelijk onderzoek doen en samenwerken met de stakeholders zoals de verzekeraar en de industrie. Onderwijs is een speerpunt voor de DHS en momenteel het buikwand-onderwijs voor AIOS en chirurgen gemoderniseerd en nieuwe cursussen geimplementeerd. De DHS is nauw betrokken bij de europese initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van een implantaten register en zal dit voor Nederland verder uitwerken. Meerdere leden van de DHS zijn betrokken bij humanitaire missies, waardonder Dutch Operation Hernia, waar al meer dan 1000 patienten zijn geopereerd door Nederlandse chirurgen in Ghana. De Nederlandse chirurg wordt goed opgeleid in de hernia chirurgie. Het plan SCHERP, de CASH-cursus en vele regionale opleidings initiatieven staan hier borg voor. Er is al een zekere specialisatie informeel in gang gezet door deze chirurgie door een beperkter aantal chirurgen te laten uitvoeren. Er is een toenemend aantal ZBC’s die gespecialiseerd zijn in de hernia chirurgie. Nederland hoort bij de top drie landen wat betreft wetenschappelijke output. Het grote aantal RCT’s en jaarlijkse proefschriften is indrukwekkend. Nederlandse chirurgen hebben een grote inbreng in het schrijven van richtlijnen (European Guidelines for inguinal hernia treatment, International Guidelines for groin hernia management, Parastomal hernia, Abdominal Closure). Nationaal worden dit en volgend jaar door de SKMS ondersteunde updates ontwikkeld van de Richtlijnen Liesbreuk, Littekenbreuk, Ventrale hernia en ACNES. Bestuurlijk is Nederland zeer actief met lidmaatschappen van de EHS board en de Advisory Boards Quality en Science. Ook binnen de EAES is Nederland zeer actief.