Registraties

Informatie

Er is in Nederland nog geen algemeen gebruikt registratiesysteem. Echter door de nieuwe wetgeving zullen we op termijn alle operaties waarbij gebruik gemaakt wordt van een implantaat moeten gaan registreren. In Nederland wil de DHS dit stapsgewijs gaan aanpakken, met als reden om chirurgen en ondersteunend personeel kennis te laten maken met de registratie, waarbij de administratielast beperkt blijft. Om die reden beveelt de DHS dringend aan om alle littekenbreukoperaties waarbij gebruik gemaakt wordt van een implantaat te registreren bij de EuraHS. Voor vragen over dit systeem kunt u terecht bij de DHS.

eurahs